We zijn verheugd om een nieuwe partner te introduceren: Africa Wood Grow. Africa Wood Grow (AWG) is een door de gemeenschap gedragen herbebossingsinitiatief dat zich inzet voor het planten van bomen in Kenia. Het in is 2010 opgericht door Roeland Lelieveld (Nederlands) en Daniel Muvali (Keniaans).

De aanpak van Africa Wood Grow is uniek en innovatief. In plaats van simpelweg bomen te planten, heeft AWG een systeem gecreëerd dat duurzaam planten van bomen met de lokale gemeenschappen mogelijk maakt. Dit proces begint met het kweken van verschillende inheemse boomsoorten in de kwekerijen van AWG. De bomen worden vervolgens geplant op gronden van de lokale boeren, die profiteren van de verrijking van hun grond dankzij deze projecten. Naast het planten van bomen biedt AWG ook training en educatie aan de lokale gemeenschappen, zodat zij hun kennis van agroforestry kunnen verbeteren en in staat zijn de water- en voedselzekerheid te bevorderen.

Natuur versterken

Eén van de belangrijkste projecten van Africa Wood Grow is het landschapsherstel rondom de rivier de Tiva in Kenia. De rivier Tiva is van cruciaal belang voor de lokale gemeenschappen in het gebied, omdat het zorgt voor irrigatie van landbouwgrond en drinkwater voor mens en dier. Echter, door ontbossing, bodemerosie en klimaatverandering, is de rivier de afgelopen jaren sterk aangetast. Dit heeft geleid tot een afname van de waterkwaliteit en de hoeveelheid beschikbaar water, wat een grote impact heeft op de lokale gemeenschappen en het milieu.

Africa Wood Grow heeft zich ingezet om het gebied rondom de rivier Tiva te herstellen door middel van het planten van bomen en het implementeren van duurzame landbouwpraktijken. Door het planten van bomen langs de rivieroever en in de omringende gebieden, wordt de bodemkwaliteit verbeterd, wordt bodemerosie voorkomen en kan het water beter in de bodem worden vastgehouden. Dit leidt op zijn beurt tot een toename van de beschikbare waterhoeveelheid en een verbetering van de waterkwaliteit.

Ook zie (en hoor) je dat een toename aan inheemse bomen en struiken in het gebied zorgen voor een toename van insecten, vogels en kleine reptielen. De inheemse vegetatie biedt nest- en foerageermogelijkheden en voedsel voor deze soorten in het gebied. Rond de agroforestry boerderijen wordt een toename aan biodiversiteit ervaren.

Communities versterken

Africa Wood Grow gelooft sterk dat de betrokkenheid van de gemeenschap de sleutel is tot het opbouwen van sterke en veerkrachtige gemeenschappen en landschappen. Het herbebossingsproject heeft niet alleen bijgedragen aan het behoud van het milieu, maar heeft ook gezorgd voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling in de regio. De betrokken boeren in het gebied hebben zich gemobiliseerd in de Kamiti Community Based Organisation (CBO). Het bestuur van de CBO bestaat uit 4 vrouwen. Gezamenlijk wordt de voortgang gemonitord en technische bijstand verleend waar nodig. Boeren worden aangemoedigd ervaringen en kennis te delen en de CBO faciliteert deze gesprekken.

Als Tree-Planters zijn we vereerd om samen te werken met Africa Wood Grow en hun inspanningen voor het behoud van de rivier Tiva te ondersteunen. We geloven dat hun werk een belangrijke bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling van de regio en het behoud van het milieu voor toekomstige generaties.

Door samen te werken met Africa Wood Grow, ondersteunt Tree-Planters een duurzame en verantwoorde aanpak van het beheer van natuurlijke hulpbronnen in Afrika. De projecten van Africa Wood Grow dragen bij aan het verminderen van ontbossing, het verbeteren van de bodemkwaliteit, het beschermen van de biodiversiteit en het creëren van werkgelegenheid en inkomen voor lokale gemeenschappen.

≫ JA, IK WIL OOK TREE-PLANTER WORDEN

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-TGNG8MP7XH');