De klimaatwet

De Klimaatwet  (juli 2019) is gericht op het terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde de wereldwijde opwarming van de aarde te beperken. De wet stelt naast doelstellingen, kaders voor effectmeting en verantwoording:

  • het vijfjaarlijkse klimaatplan,
  • de tweejaarlijkse voortgangsrapportage
  • de jaarlijkse klimaatnota.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceert jaarlijks een Klimaat- en Energieverkenning, waarin de voortgang wordt geanalyseerd. Dit is input voor de klimaatnota.

De doelen

  • Hoofddoel: 95% broeikasgasreductie in Nederland in 2050 ten opzichte van 1990.
  • Tussendoel: streven naar 49% broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van 1990. (In coalitieakkoord 2021-2025 aangescherpt naar 55%)
  • Nevendoel: streven naar 100% CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-TGNG8MP7XH');